Et aktivt investeringsselskap

Gjennom aktivt eierskap utvikles lønnsomme virksomheter.

Iterativ investerer hovedsakelig i bolig- og næringseiendom med et langsiktig perspektiv.

Vi skaper verdier for våre selskaper ved tilføring av industriell og økonomisk kompetanse.

Iterativ er en dedikert eier som fokuserer på å bidra med økonomisk og industriell ekspertise og praktisk erfaring for å skape reell verdi for selskapene våre.

Et aktivt og langsiktig investeringsselskap

Kontakt