Næringseiendom

DA Vinskiåsen Næring AS

Kontor
Dynamittveien 11, Ski

DA Vinskiåsen Næring AS er ett næringsbygg under utvikling. Iterativ vil fra sommer 2024 ha hovedkontor i nytt bygg. Eiendommen har en sentral beliggenhet ved innfartsåren til Ski sentrum, med umiddelbar adkomst ut på E 6 og E 18.

Ligger på et godt etablert industrielt med mange fortetninger rundt.

Sentral beliggenhet ved innfartsåren til Ski sentrum, med umiddelbar adkomst ut på E 6 og E 18.Ligger på et godt etablert industrielt med mange fortetninger rundt.

Et aktivt og langsiktig investeringsselskap

Kontakt