Utvikling og utleie av eiendom

Spir Utvikling AS

Kontor
Dynamittveien 11, Ski

Spir Utvikling AS er et eiendomsselskap med Glynitveien 30 som hovedaktiva. Glynitveien 30 består av næringsbygg på 4500 m2 og er lokalisert sentralt i Ski sentrum (3 km fra togstasjon). Glynitveien 30 ble nyoppført og ferdigstilt i 2021 med høy kvalitet med hensyn til miljø, teknisk standard og estetisk uttrykk.

Eiendommen er fullt utleid med både offentlige- og private leietagere. Målsetningen for selskapet er god eiendomsdrift- og forvaltning. Spir Utvikling AS har flere utviklingsprosjekter i pipen.

Spir Utvikling har lokaler i Glynitveien som består av næringsbygg på 4500 m2 og er lokalisert sentralt i Ski sentrum (3 km fra togstasjon).

Glynitveien 30 ble nyoppført og ferdigstilt i 2021 med høy kvalitet med hensyn til miljø, teknisk standard og estetisk uttrykk.

Eiendommen er fullt utleid med både offentlige- og private leietagere.

Et aktivt og langsiktig investeringsselskap

Kontakt