Vaktmester tjenester

T&T Drift AS

Kontor
Dynamittveien 11, Ski

T&T Drift AS utfører vaktmester- og håndverkertjenester i Stor-Oslo. Selskapet drifter hovedsakelig alle næring- og boligeiendommer i Kongholm Boligutleie, (en del av Iterativ konsernet) og utfører alt av vaktmesterarbeid som renholds-, maler-, rydding-, søppelhåndtering, reparasjoner og mer.

Et aktivt og langsiktig investeringsselskap

Kontakt